នាទី​យុវជន និង​សង្គម

ជន​ពិការ​រង់ចាំ​រថយន្ត​ក្រុង​នៅ​ចំណត​រថយន្ត​ក្រុង​ផ្លូវ​ព្រះមុនីវង្ស រាជធានី​ភ្នំពេញ ថ្ងៃ​ទី​៧ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៦។ RFA/Chuop Sereyroth

យុវជន​ពិការ​ព្រួយ​បារម្ភ​រឿង​អត់​ការងារ​ធ្វើ

ការ​រើសអើង​ជន​ពិការ​នៅ​តែ​ជា​បញ្ហា​ក្នុង​សង្គម​កម្ពុជា នៅ​ឡើយ។ យុវជន​ពិការ​មួយ​ចំនួន​អះអាង​ថា ពួកគេ​នៅតែ​ប្រឈម​នឹង​ការ​រើសអើង​នៅ​ពេល​ស្វែង​រក​ការងារ​ធ្វើ​ដដែល។ បញ្ហា​នេះ ធ្វើ​ឱ្យ​ពួកគាត់​បាក់​ទឹក​ចិត្ត និង​ព្រួយ​បារម្ភ​យ៉ាង​ខ្លាំង​អំពី​អនាគត​របស់​ខ្លួន បើ​ទោះ​បី​ជា​ពួកគេ​បាន​ប្រឹងប្រែង​ពង្រឹង​សមត្ថភាព ដើម្បី​ជម្នះ​បញ្ហា​ពិការភាព​ក្តី។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល