នាទីស្ត្រី

រោងចក្រ W&D នៅ​ខណ្ឌ​មានជ័យ ​តវ៉ា​​បន្ទាប់​ពី​ថៅកែ​រោងចក្រ​បញ្ឈប់​កម្មករ​ជាង​ ១.២០០​នាក់។

អង្គការ​សិទ្ធិមនុស្ស​រក​ឃើញ​ថា កម្មករ​ជា​ស្ត្រី​គ្មាន​សុវត្ថិភាព​ទាំង​នៅ​កន្លែង​ការងារ និង​ធ្វើដំណើរ

មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិមនុស្ស​កម្ពុជា​រក​ឃើញ​ថា កម្មករ​ជា​ស្ត្រី​មាន​បញ្ហា​ប្រឈម​ចំនួន ៥​ចំណុច ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​ស្ត្រី​ជួប​ការ​លំបាក​ក្នុង​ការ​បំពេញ​ការងារ ឬ​អាច​និយាយ​បាន​ថា ពួកគេ​ពុំ​មាន​សុវត្ថិភាព​ទាំង​នៅ​កន្លែង​ការងារ និង​នៅ​ពេល​ធ្វើដំណើរ។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល