នាទីអត្ថាធិប្បាយ​ច្បាប់

លោក ថិត យ៉ូហូ (Ted Yoho) តំណាងរាស្ត្រ​ពី​ខាង​គណបក្ស​សាធារណរដ្ឋ​ប្រចាំ​រដ្ឋ​ហ្វ្ល័ររីដា (Florida) និង​ជា​ប្រធាន​អនុគណៈកម្មាធិការ​កិច្ចការ​បរទេស​ទទួល​បន្ទុក​កិច្ចការ តំបន់​អាស៊ី​ប៉ាស៊ីហ្វិក ដែល​ដឹក​នាំ​ឱ្យ​សេចក្ដី​ស្នើ​ច្បាប់​ដាក់​ទណ្ឌកម្ម​របប​លោក ហ៊ុន សែន។

ច្បាប់​ដាក់​ទណ្ឌកម្ម​មន្ត្រី​របប​លោក ហ៊ុន សែន អាច​ចូល​ជា​ធរមាន​នៅ​ឆ្នាំក្រោយ

ណៈកម្មាធិការ​ទំនាក់ទំនង​បរទេស របស់​ព្រឹទ្ធសភា​អាមេរិក នឹង​ដាក់​ច្បាប់​នេះ ទៅ​ក្នុង​របៀបវារៈ ដើម្បី​បោះឆ្នោត​នៅ​កម្រិត​គណៈកម្មាធិការ​នេះ​សិន មុននឹង​បញ្ជូន​បន្ត​ទៅ​សភា​ពេញ​អង្គ​របស់​ព្រឹទ្ធសភា ដើម្បី​អនុម័ត ។

ច្បាប់

គេហទំព័រ​ទាំងមូល