នាទី​​កម្ពុជាក្រោម

កម្មាភិបាល​ខ្មែរក្រហម នៅ​ក្នុង​របប​កម្ពុជា​ប្រជាធិបតេយ្យ ដែល​គ្រប់គ្រង​អំណាច​នៅ​ក្នុង​របប​កម្ពុជា​ប្រជាធិបតេយ្យ ​ចន្លោះ​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៧ ខែ​មេសា ឆ្នាំ១៩៧៥ ដល់​ថ្ងៃ​ទី៦ ខែ​មករា ឆ្នាំ១៩៧៩ បណ្ដាល​ឱ្យ​ពលរដ្ឋ​ស្លាប់​ជិត ២លាន​នាក់។

ទុក្ខ​វេទនា​របស់​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម នៅ​ក្នុង​របប​កម្ពុជា​ប្រជាធិបតេយ្យ

ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​ជា​ច្រើន​នាក់​អះអាង​ថា នៅ​ក្នុង​របប​កម្ពុជា​ប្រជាធិបតេយ្យ​ជាង ៣ឆ្នាំ ពួក​គេ​រង​ទុក្ខ​វេទនា ការ​ធ្វើ​ទារុណកម្ម ការ​បង្ខំ​ឲ្យ​ធ្វើ​ការងារ​ហួស​កម្លាំង និង​បាត់បង់​សាច់​ញាតិ​ដោយសារ​ការ​សម្លាប់​រង្គាល ស្រដៀង​​ជន​រង​គ្រោះ​ដទៃ​ទៀត នៃ​របប​នេះ​ដែរ។

ស្ដាប់​​នាទី​ខ្មែរ​កម្ពុជាក្រោម(​ភាគ​៣​ដល់​១៥)

គេហទំព័រ​ទាំងមូល