នាទី​សុខភាព

គ្រូពេទ្យ​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​មក​ពី​សហរដ្ឋ​អាមេរិក និង​ប្រទេស​កាណាដា ពិនិត្យ និង​ព្យាបាល​ជំងឺ​មាត់​ធ្មេញ​ជូន​ពលរដ្ឋ​ស្រុក​អូរយ៉ាដាវ ខេត្ត​រតនគិរី កាល​ពីឆ្នាំ​២០១៧។

សារៈសំខាន់​នៃ​ការ​ថែទាំ​ធ្មេញ​ឱ្យ​បាន​ល្អ​រឹងមាំ

ក្រុម​វេជ្ជបណ្ឌិត​ធ្មេញ ឬ​ទន្តពេទ្យ អះអាង​ថា ធ្មេញ​មាន​សារៈសំខាន់​ណាស់ សម្រាប់​ទំពា​អាហារ ឱ្យ​និយាយ​បាន​ច្បាស់​ល្អ និង​ជួយ​ឱ្យ​សម្រស់​ស្រស់​ស្អាត នៅ​ពេល​សើច ឬ​ញញឹម ហើយ​ធ្វើ​ឱ្យ​ទម្រង់​មុខ​ពេញ មិន​ផត​ក្រហេងក្រហូង​។

សុខភាព

នាទីស្ត្រី

គេហទំព័រ​ទាំងមូល