នាទី​សុខភាព

រោគសញ្ញា និង​វិធី​ការពារ​ព្រម​ទាំង​ព្យាបាល ជំងឺ​ទឹក​នោម​ផ្អែម

ក្រុម​អ្នក​ជំនាញ​ផ្នែក​សុខភាព​ឲ្យ​ដឹង​ថា ជំងឺ​ទឹក​នោម​ផ្អែម​ដែល​ជា​ជំងឺ​រ៉ាំរ៉ៃ គឺជា​ឃាតក​រ សម្លាប់​ជីវិត​មនុស្ស​ដោយ​ស្ងៀមស្ងាត់ ដែល​ក្នុង​នោះ​ជាង ៨០% នៃ​អ្នក​ស្លាប់​ គឺ​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ដែល​ប្រជាពលរដ្ឋ​មាន​ប្រាក់​ចំណូល​ទាប ឬ​មធ្យម។

សុខភាព

នាទីស្ត្រី

គេហទំព័រ​ទាំងមូល