នាទី​កសិកម្ម និង​សន្តិសុខ​ស្បៀង

ចម្ការ​ត្រសក់​របស់​ចម្ការ​បន្លែ​ធម្មជាតិ​សរីរាង្គ (Eco Agri Farm) នៅ​ខេត្ត​កោះកុង កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៣១ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៦។

ការ​វិវឌ្ឍ​នៃ​ការ​ធ្វើ​កសិកម្ម​របស់​ជនជាតិ​ដើម​ភាគតិច​នៅ​ខេត្ត​ភាគ​ឦសាន

ប្រជាកសិករ​នៅ​ខេត្ត​ភាគ​ឦសាន នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា ក្នុង​រយៈពេល​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយនេះ មានការ​វិវឌ្ឍ​ទៅ​រក​ភាព​រីកចម្រើន​គួរ​ឱ្យ​កត់​សម្គាល់ ។ ទោះ​យ៉ាង​ណា​ក្តី ពួកគាត់ នៅតែ​ជួប​បញ្ហា​ប្រឈម​មួយ​ចំនួន​ធំ​នៅឡើយ ។

Promo Box target not set

នាទីស្ត្រី

គេហទំព័រ​ទាំងមូល