បុគ្គលិក​សណ្ឋាគារ ដឺ ហ្គ្រេត ឌ្យូក (The Great Duke) លើក​បដា​តវ៉ា​មុខ​សណ្ឋាគារ នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី៣ កញ្ញា ទាមទារ​ឲ្យ​ថៅកែ​បើក​ប្រាក់​ឈ្នួល។

បុគ្គលិក​សណ្ឋាគារ ដឺ ហ្ក្រេត ឌ្យូក ភ្នំពេញ ធ្វើ​កូដកម្ម​ទាមទារ​បើក​ប្រាក់​ឈ្នួល

បុគ្គលិក​​ជាច្រើន​​នាក់​​នៃ​សណ្ឋាគារ​ ដឺ ហ្ក្រេត ឌ្យូក ​ភ្នំពេញ (THE GREAT DUKE PHNOM PENH) ​ បាន​ប្រមូល​ផ្ដុំ​គ្នា​​តវ៉ា​មុខ​​ច្រក​ចូល​សណ្ឋាគារ ដើម្បី​ទាមទារ​ឲ្យ​ថៅកែ​បើក​ប្រាក់​ឈ្នួល​ប្រចាំ​ខែ​ឲ្យ​ពួក​គាត់​​​។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល