មតិ​ទាំង​អស់​សម្រាប់​អត្ថបទ៖ "លោក ហ៊ុន សែន មិនមែន​ជា​គំរូ​នៃ​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​សង្គម"

បញ្ចូលមតិរបស់អ្នកដោយបំពេញទម្រង់ខាងក្រោមជាអក្សរសុទ្ធ។ មតិនឹងត្រូវសម្រេចដោយអ្នកសម្របសម្រួល និងអាចពិនិត្យកែប្រែឲ្យស្របតាមលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី។ មតិនឹងមិនអាចមើលឃើញភ្លាមៗទេ។ វិទ្យុអាស៊ីសេរី មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារនៃមតិដែលបានចុះផ្សាយឡើយ។ សូមគោរពមតិរបស់អ្នកដទៃ ហើយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការពិត។Stop your ruthless behavior Mr.dic-Hun Sen :

Cambodia News-37+years dictator Hun Sen is the world most wanted and the bogeyman who doesn't care to his own people or other human pain,but only cared of his Cambodian Communist Party"CCP" and himself.In recent news upset broadcast on national tv this tyrant claimed that he doesn't care about the European union aids"450 millions Euro denied",with sanctions or embargoes,and he claims that it isn't hurt to his brutal govn't at all,but it would be hurt to non-govn't organization group"or private groups" who depending on foreign aids would be die soon and is not his ccp govn't die at all "shameful/fiasco".But,this horrible man won't learn a lesson from his comradeship Saddam @ Gaddafi fated deaths"what do 'am wrong people?,and you'll be next monster man.If,the European union,superpower and u.n charter opposed the politic trade with sanctions and embargoes or restrictions put in place against the target countries"like fascist dictators regime" with aim of maintain or restoring international peace and security.This event will put evil dictator Hun Sen in serious consequences"like Saddam/Gaddafi strategic".Let me tell u Mr.bogeyman Hun Sen...sanctions and embargoes are political trade tools,mainly put in place by the United Nations"UN" and the European union"EU".The main aim of all u.n sanctions@embargoes as set out in the u.n charter,is to implement decisions by its security to maintain or restore international peace@security.The EU imposes sanctions@embargoes to further its common foreign@security policy"CFSP" objectives.EU measures can also be imposed to uphold respect for human rights,democracy,liberty@the rule of law .The ultimate objective of a sanction varies according to the situation for instance,an arm embargo and a ban on the export of certain items or raw materials could be aimed at supporting a peace process and restricting the financing of weapons by the combatants.Sanctions may also be aimed at preventing weapons from falling into the wrong hand,disrupting terrorist operations or trying change the policy@actions of the target.So,we recommend to dictator Hun Sen should learn more about sanctions@embargoes policy before being lately...types of sanctions@embargoes are embargoes on exporting or supply arms and associated technical assistance,training@financing...a ban on exporting equipment that might be used for internal repression,financial sanctions on individuals in govn't,govn't bodies and associated companies,or terr groups and individuals associated with those groups.Travel bans on named individual,bans on imports of raw materials or goods from the sanction target.We warning u Mr.dictator Hun Sen...please do not play foul around with the world,u.n@international community and stop your ruthless behavior to the world anymore@ be careful in what u saying@what u mean...?and all sanctions@embargo regime are target.A target restriction is focused on individual pple or organizations.In some cases,a comprehensive restriction is put in place against to particular countries regime.Sanction can also be target at a particular industry such as banning the supply of petroleum and related products"import licensing ban,financial,travel,banned goods,"complying with financial sanctions economic embargo.So,if u have any question please do not hesitate call to your comradeship Saddam/Gaddafi war crime against humanity hotline.

Jun 19, 2016 02:25 PM

    Reply to this comment

How n.VC cloning HunSen as bad dude dictator... :

Bogeyman HunSen is conquering to the people's democratic dictatorship,since the first day on January 7,1979 ,with 150,000 n.vc commies foot soldiers war aggression into Cambodia,war looting,war criminal conspiracy,war against humanity and territory plunder with secret reveal to wide out Cambodians from the world map.Mark the fact that n.vc commie party has already lived through since 1979 till today with endorsed dictator HunSen as their puppet govn't with its national scam interest.Everybody can seen n.Hanoi fascist commies govn't acting like a new colony in this 21st century"like Champa-Cham 17th century and Cambodian delta in 19th century"21 provinces taken away 1949s" and last central of Cambodia today,"it means new colony in the block still alive today.HunSen's Cambodia Communist Party"CCP"has its childhood,youth,manhood and old age.The communist party of Cambodia is no longer a child or lad in his teen but has become and adult.When a man reaches old age"HS",he'll die,the same true of a party.When classes disappear all instrument of class struggle"CCP"...parties and the state machinery...will lose the wheel of their function cease to be necessary ,therefore gradually wither away and end his historical mission,and human society will made to a higher stage.We're the opposite of the political parties of the bourgeoisie.They're afraid to speak of the extinction of classes,state power and parties.We,on the contrary,declare openly that we are striving hard to create the very conditions which will bring about their extinction.The leader of the communist party and the state power of the pple's dictatorship are such conditions.Anyone who does not recognized this truth is no communist.Young comrades who born after 1975 and 1979 have not studied khmer history in the past enough will repeat it the sames inner cycle,with only study and worship Ho Chiminh's ideology"HS-sample one",and young comrades have a recently joined the CCP party may not understand the truth.They must understand it to avoid political interest conflict...only then can they've a correct world outlook.They must understand that the road to the abolition of classes to the abolition of state power and to the abolition of parties is the road all mankind must take,it's only a question of time and conditions,the communist the world over wiser than bourgeoisie,they understand the laws governing the existence and development of things,they understand dialectics and they can see farther.The n.Hanoi commie radical pundits who established comrade HunSen's group of like minded individuals who aren't afraid to act aggressively to ensure u "HS"how to hold power grip.In the beginning comrade HunSen can made it clear that anyone who oppose his point of view will have a greatly reduce chance of securing every positions of authority,leadership or privilege.People who oppose u"HS"openly can be"arrest or disappear" and his absence can act as a warning to those who might be temped to speak out.Comrade HunSen would find the biggest media mogul he could and make a deal with him that if this news outlets were entirely supportive during he rise to power and condemned anyone who opposed me"HS"then may ascension to dictatorship wold be joined by the elimination of this opposition and that he would enjoy a monopoly on all forms of media.The trick to becoming a dictator isn't saying"make a Me a Dictator".It's becoming a dictator so gradually that anytime anyone realize,everyone is too scared to say anything"see n.korea comrade junior kim j.un".

Jun 10, 2016 06:04 PM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

Yes I believe he is a real changing professor in Cambodia.He is a professor of corruption,collecting money,prison major,speaking tambeytamba etc...Who want to be like him? not me for sure maybe Phan Siphes,Chheang Vun,Cheam Yeap and all cpp members.

Jun 07, 2016 12:47 AM

    Reply to this comment

Hun Sen/vietcong's war criminal conspiracy :

World news-Cambodia is the world most repressed country live under a dictatorship"37+years Hun Sen's brutal ruled",after the worst world killing fields 1975-1979 of n.vc fascist commies invaded of Cambodia and endorsed its evil vietminh Hun Sen as their puppet govn't.Cambodian citizens still suffering under the rule of hash dictatorship are often strip[ed of political rights and civil liberties.Those who express view differing from state suffer consequences of physical and psychological abuse through the number of dictatorships have been on a decline,but except only one redevil Hun Sen still more thirsty bloods and create more violent.

May 27, 2016 10:05 AM

    Reply to this comment

Koun Khmer ពី United Stated :

We don't believe Hun Sen is PATRIO CAMBODIA !
We BELIEVE Hun Sen SUPPORTING VIETNAM !
LOOKS situation in Cambodia right now ....?

Why everyone of you supporting Nepotism Hun Sen ?
20 % of Nepotism Hun Sen Have a lot Corruption Money
80 % of Cambodian very very POOR .....?

Or you want VIETNAM to Control Cambodia , LOOKS....
Campuchearkrom People live suffering ...?

Mar 15, 2016 01:00 PM

    Reply to this comment

Channak ពី Phnom Penh :

I am so proud myself that born to be a Cambodian. If I was born during King Sihanouk era, I will know and feel about how my country was developed under his leadership “Sangkum era”. But I really so sorry that I was born during his fucking leader like Mr.Hun Sen, this man said that “he is the Sample of Changing” yes he may correct, he changed a lot:
- He Changed “Koh Trol” from Cambodia to Vietnam, and he said he is not the one who changed.
- He allowed his fucking followers cut, traffic, and sell the value forest. And he said “He will cut his neck if he can’t protect the forest”.
- He changed His Public Ministry, from not pay money to pay. And he never improved it.
- He changed his own self from Prime minister to be a Bagger, owe everything he can from others country but not for his own country just for his own family and followers.
- He changed from bowing before the monk as Buddhism, become attacking to the monk as Khmer rouge.
- He Changed Cambodia from living by own self to can’t live without help etc…
If talk about changing, this man will be a Sample of Fucking change from Good to Bad and to worst if he still lead this poor country.

Feb 10, 2016 01:22 AM

    Reply to this comment

savann :

ខ្ញុំជាជន់ជាតិខ្មែរ រង់ចំាមើលថា តើលោកហ៊ុន សែន ដែលជាបុរសជើងខ្លំាងម្នាកនៅស្រុកខ្មែរ តើហ៊ានបង្កាប ឧកញ៉ាដែលបំផ្លាញព្រៃឈើបានដែរឬទេ ឬមួយគ្រាន់តែធ្វើឲ្យល្អមើល ? ឬមួយហ៊ានតែប្រជាជន់ខ្ឡួនស្លូតត្រង់​៕ ល

Feb 03, 2016 09:18 AM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

Cambodian people in Cambodia are very suffering by Dictator Hun Sen. Hun Sen doesn't know how to run the country, he only know how to suffering Khmer people by using Youn Communist Hanoi's plan such as : mugging Khmer people's land, Destroyed their crops, Destroyed their houses, burning their houses, feared them, killed them, Destroyed their rights as citizens - Khmer people suffer cycles of self-delusion, sometimes too giddy and sometimes too glum. The next recovery usually lies in the ruins of the last recession a Country in dire need professional help and need new professional leader.

Jan 15, 2016 05:40 AM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

This very dummy professor has changed from short to long in power,from higher salary teacher during 1969 and down to less than $200 a month in his regime.From have a border to do not have a border with Vietnam.Cambodia before had a few general of arm force and now 3000 generals in arm forces.A professor back ward.A professor nothing.

Dec 14, 2015 10:29 PM

    Reply to this comment

In the name of humanity :

World News -All Cambodian people inside and abroad wanted 36s brutal ruler Hun Sen and his rogue commie govn't make a reconciliation toward one of khmer national unity and bring all khmer political parties seat down around the table and free dialogue by without fear or threatening to anyone .No free expression with no any motive questions that cause of each one isolated and feel distrusted each other " keep do exercising all parties right rather wrong or personal conflict interest .Because every khmer govn'ts in the past and current govn't ever never have experienced through a real DEMOCRATIC state like the western world ,"scary cat syndrome " lack high education system ,lack inter-geopolitical ,isolate ideology ,and fear some country will lead them or colony and this fear caused their poor mind-boggling and sway back to looking some leader or country which have the same similar govn't system like them " Dog eats Dog syndrome " .This fear that caused their mental illness to stay away from richest countries and the country who leaders smart than them or stronger " failure leader ,lack education and fear themselves ",we approve this massage to failure leader like Hun Sen . Mr.Hun Sen always said ,Burma and Cambodia political are different , but he didn't specific what kind of nature between the two political parties country had " change or no change he does not explained why ",but all khmer people wanted to see a real change before year 2018 "by without bloodshed ",or no lost anyone life .And Hun Sen may saves his good name to his children and grandchildren " do a best last job for khmer people Sir ".Remember ,Mr.Hun -Cambodia and Cambodian people can be strong depend on free society ,free speeches ,freedom ,free press to choose their good leader by choices ,not by one-man-sule ,if have no of these above Cambodia will not be stability for long term investment"especially our neighbors will scare us ",because millions eyes people can see everything around and tell u be alert and be smart ass .Stop your mind-boggling and selfish with wide open mind ,heart and soul to the widow world ,let your people be free society and rights to defend their country and people . Mr.Hun when the people fear their own leader or govn't there's call tyranny ,traitor ,coward ,psychopathic monster ,fascist ,dictatorial ,communism ,phobia ,buffoon ,crooks and thieves as one barbarism ,but when you the leader fear your own people there's liberty ,freedom ,smiling face of mankind ,prosper ,harmony and peace "trust me Sir ".Sir,u did many good and bad thing more than 36s and we wish u to share with other in the name god of Buddha ," please let u go in peaceful way as u wish " .

Dec 09, 2015 01:29 PM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

I think this dummy professor will be ICU at Hanoi hospital soon or the same time with ICC in 2016 BEFORE THE NEXT ELECTION DON'T YOU THINK SO ?

Dec 08, 2015 08:50 PM

    Reply to this comment

HuSein is psychopathic monster :

Stupid man Husein changed from ape to kingkong ,changed from n.vietminh to n.vietcong ,changed from n.hanoi invasion to puppet government ,changed from pple smile to pple cries ,changed from silly SAMKOK to coup d'etat ,and his next change will landing him in ICC's cage .

Dec 06, 2015 11:35 AM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

Hun Sen is a chemistry professor or dummy professor? I think he is a dummy professor because he was staying in power for more than 30 years.Dummy means 30 years nothing happening to Khmer people.

Nov 28, 2015 03:06 AM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

Hun Sen is a stubborn face traitor, cruel dictator, no shame to face to the world and it's ridiculous that he introduced himself to be a wise man.

Nov 20, 2015 12:59 AM

    Reply to this comment

Hun Sen time to move ,whay u think ? :

The world geopolitical mainstream are changing faster and world internet hi-technology fastest like "speed of life ",but the worst leader and its worst one party rule are far away from the worldwide .God bless Cuba-Cubian people who lived nearly half century under Fidel Castro communist repression regime .50 years under millions lives who lived through much suffering of communism ruled "like n.korea communist regime ",and million riskiest of their lives to across the Atlantic ocean to the western hemisphere for looking a better life ,freedom ,liberty ,democracy ,freedom of religion ,freedom of speech,peace and now the Cubian people can comes to the west and abandoned the 50 years communist ideology"just worship for one man rule,or one-man-lead for life ",and its country is still poorest the rest of the world hemisphere like n.korea .Now ,the great news this day and great historic for Myanmar or "Burma country ",is a part of southeast asian countries who struggled with democracy more than 50 years ago "under military juntas ruler=military dictatorship " .To day is November 9,2015 and be a great day for Myanmian people who struggled for freedom and democracy under apartheid rule with caused of thousands of lives in the past and now turning their cried into their big smile and hopes ,after national election is going smoothly to all parties ,and the party which has been defeated must accepted and moving the country forward ,prosperity and peace .Mrs.Aung San Suu Kyi who was the leader of National League for Democracy " NLD "lead by Nobel Prize Laurete Ang San Suu Kyi's party won 70% to 90% of the voters counted by midday .Another source said;the NLD will win a landslide in Myanma historic vote .God bless Myanmians ,prosperity and peace .And how about you Mr.Hun Sen ? can you sacrifice your selfishness ? and let someone else to lead our country forward ,prosper and peace .Mr.Hun Sen why you cannot sees what Burma and Cuba did in recently ? ,or you want Cambodian to become poorest the rest of the world like n.korea did ,please abandon those stupid communist ideology and open up your mind ,heart and soul to the outside world "stop fear yourself ,be competitive ,release all your people to be free with wide open minds ,new ideas ,create ideas and make our people to be smarter .God bless all khmer people and peace on earth .

Nov 09, 2015 12:16 PM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

This is not criticism that RFA show through their news about political in Cambodia, but this is true story that all Cambodia citizen must know and consider. Thanks for such a good knowledge for sharing because there is no on TV show in Cambodia. Political parties were easily eliminated, how about TV channel?

Nov 03, 2015 11:03 PM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

We need to put this talk of president Obama on Facebook so people will change.

Oct 01, 2015 02:08 AM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

មនុស្សល្ងង់ធ្វើចេះចំណេះគ្មាន
ព្រោះមិនបានរៀនឲ្យយល់ដឹង
អ្វីជាបណ្ឌិតពាលល្ងិតឈឹង
ខំប្រឹងដកកកំដរស្លាប់ ។

Sep 27, 2015 11:13 AM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

លើសកលលោកគ្មានអ្នកដឹកនាំណាធ្វើដូចស្រុកខ្មែរបានទេស្រុកគេគេគោរពរដ្ឋធម្មនុញស្រុកខ្មែររដ្ឋធម្មនុញគោរពបុគ្គល។

Sep 13, 2015 10:53 PM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

This fugitive is still roam on the street in the last 36s rule....oooh...yes ,he changed a lots since the first day his predator vietcong invaded of Cambodia 1979 .Changes from khmerouge butcher to n.vietcong murderer ,he changed Pol Pot ,changed k-5 secrets killing with Le Duc Tho,Pen Sovan ,Nararith ,S.Rainsy ,changed the environmental ,changed several coup d'etat ,changed from greenery forests to wild desert ,changed pple from farmland to live on the street or leaving abroad,changed from normal life to destruction life ,changed from pple smile to pple cried ,change from justice to injustice ,changed from bad to worst ,changed from 2 terms to 36+years term,changed from monarchy to anarchy ,changed from public banana to public saga ,changed from crook to be thief ,changed from ape to king kong ,changed from vietminh to vietcong,changed from behead to have neck "who is gonna to change him ?" and etc.I wish anyone will bring him more changing and name its more please....

Sep 09, 2015 09:45 AM

    Reply to this comment

Cambodian Freedom ពី Siem Reap :

តាំង​ពី​ចាប់​ផ្តើម​អាន​ព័ត៍មាន​វិទ្យុ​អា​ស៊ី​សេរី​ទើប​តែ​ឃើ​ញ​ព័ត៍មាន​នេះ​រិះ​គន់​បាន​ល្អ​ណាស់​ ប៉ុណ្ណឹង​ហើយ​បើ​គណ​បក្ស​ប្រ​ជា​ជន​មិន​ចេះ​ខ្មាស់​គេ​​មិន​ដឹង​ជា​មនុស្ស​ស្អី​ទេ​

Sep 08, 2015 04:00 AM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

This dictator is not the professor, he's a BUTCHER! The only reason, he's stay in power, is because of his brainless Army personnel. He brain washed them to believe that they are PIT BULLS instead of human!

Sep 07, 2015 09:41 AM

    Reply to this comment

ភវរ័្មន ពី បាវិត :

មិន​កោត​សសើរ​មិន​បាន​!​លោក ប៊្រែដ អាដាមប្រតិកម្ម​តបចំពោះ​​លោក ហ៊ុនសែន​ពិត​ជា​​​​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ពី​ទង្វើ​និង​សម្ដីរបស់​លោក​ហ៊ុន​សែន​​​ដោយ​មិន​​បំផ្លើស​​ឲ្យ​លើស​​​១ពាក្យ​​ណាសោះ​​ឡើយ​! ជាង​​នេះ​ទៅ​ទៀត​ពេល​នេះ​​លោកហ៊ុនសែន​បាន​​ពង្រឹង​អំណាច​​ទាំងផ្នែក​រដ្ឋបាលតាំង​​ពី​ថ្នាក់​ភូមិឃុំ​ស្រុករហូត​ដល់​​កងកម្លាំង​ប្រដាប់​អាវុធ​តុលាការ​​ឲ្យស្មោះ​ត្រង់​នឹង​បក្សប្រជាជន​ដើម្បី​រក្សា​អំណាច​​គាប​សង្កត់​​បំពានសិទ្ធិ​សេរីភាព​ ប្រឆាំង​នឹង​លិទ្ធិ​ប្រជាធិបតេយ្យពេញ​ទំហឹង​ ជាក់​ស្ដែង​បក្ស​ប្រជាជន​កំពុង​អនុវត្តន៍របប​​សង្គម​និយម​​នៃ​សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិត​កម្ពុជា​ តាម​​គោល​នយោបាយ​សង្គម​និយម​វៀតណាម​នា​ទសវត្សរ៍​១៩៨០ទាំង​អស់​...

Sep 07, 2015 07:49 AM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក ពី រាជធានីភ្នំពេញ :

នេះជាកម្មវេរាស្រុកខ្មែរ តែខ្ញុំក៏រង់ចាំមើលដែរ តើកម្មវេរានេះនៅ ប៉ុន្មានឆ្នាំទៀត ហើយវានឹងបញ្ចប់ទៅយ៉ាងរបៀប ដូចម្តេច លីប៊ី អ៊ីរ៉ាក់ ឬក៏ភូមា។

Sep 07, 2015 07:00 AM

    Reply to this comment

kam Khmer :

Asian leaders are wondering what 's wrong with Cambodia Kingdom, why alway present the same face of the priminister and foreign minister in the last 30 years. Is he the only person qualify for this position? Where are the scholars , masters , PhD who had graduated from around the world? I am afraid he going to bring Cambodia like Syri today.

Sep 07, 2015 02:13 AM

    Reply to this comment

អ្នកស្រែ :

អង្គុយលើចង្អេ លើកខ្លួនឯង

Sep 07, 2015 01:09 AM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

Hun Sen is a professor of Vhheang vun,Phan Siphes,Cheam Yeap,Koy Pisey,Hor Pram Hong,Va Kim Hong and all of CPP members ,but sorry not me sir.

Sep 07, 2015 12:04 AM

    Reply to this comment

Srey Da- Svay Rieng :

HEARTFELT THANK TO MR. ADAMS All what you has said are correct and it reflects on the reality of what have been happening to Cambodia society. HOW CAN A MAN HAS NEVER FINISHED THE SECONDARY SCHOOL IN HIS LIFE WANT TO BE THE PROFESSOR FOR UNITED STATES AND OTHER COUNTRY? WHAT MADE HIM SAID LIKE THAT??? YES OF COURSE HE CAN BE THE TEACHER OF STAYING IN POWER FOR LIFE AND KILLING AND JAILING ALL PEOPLE WHO EXPRESS THEIR OPINION OR DARE TO STAND UP AGAINST HIM

Sep 06, 2015 10:50 PM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

who wants to learn from the person like Hunsen.

Sep 06, 2015 10:49 PM

    Reply to this comment

Koun Khmer ពី USA :

ONLY BAD PEOPLE LEARNING FROM HUN SEN

Sep 19, 2015 04:40 PM

dy ពី kg cham :

ហ៊ុនសែន ខ្លាំង ឆាប់ឆាប់នឹងខ្លោច

Sep 06, 2015 10:05 PM

    Reply to this comment

spottagus ពី Lowell :

Oh khmer euy khmer!!! Mr. Brad Adam is 100% correct about Mr. Hun Sen. I must tell you that, our country so weak is because we have a strong leader and a professor like him. We, the people can not relying one one man to control the country. In general, the longer one man rule the country, the worst it gone to be. It is not scientific, but it is fact. If Mr. Hun Sen claimed him self a professor that he can teach Mr. Barack Obama how to change the country, why cambodia is so poor and still borrow money from other country? Why America is so strong and the most powerful country in the world? At this peiod of time and the last breath, Cambodian must not be ignored the fact of what Mr. Hun Sen called him self a world professor. It is bad for our country to the bone and make me as khmer people so dumb because of him. I really feeling ashamed for that.

Sep 06, 2015 09:55 PM

    Reply to this comment

spottagus ពី Lowell :

Mr. Adam!!! Your opinion is the same as mind regarding of what Mr. Hun Sen said that he is a professor which has an ultimate ability to teach Barack Obama how to change the country. I got to tell you that he had no clue of what he was saying. Especially, he was primarily picking on the leader of the United States of America. Very easy to understand. If he claimed him self to be a world leader professor, why Cambodia is the worst whereas America is the world most powerful country and many people of different nationality want to come to America to stay and be a citizen? Most of all, why he sent his son to come and study at United States Military Academy (USMA)? That is why I said he is out of his mind of who he was dealing with? Maybe Mr. Hun Sen was using "Reversed Psychology" or what? I am Cambodian and I am so ashamed to have this kind of leader to destroy the moral and value of Cambodia. Mr. Adam! Good thing you air his message so people can know his uneducated mind. So, people can have a second thought before picking him as a leader in 2018?

Sep 06, 2015 03:47 PM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

សូម្បីតែកូនចៅគាត់ក៏គ្មានអាណាចង់យកគំរូតាមគាត់ដែរ!!!គាត់មិនដឹងថាមន្រ្តីរាជាការទាំងធំទាំងតូចជេរ ប្រទេសផ្តាសារគាត់រាល់ថ្ងៃទេអី???

Sep 06, 2015 10:22 AM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

លោក ប៊្រែដអាដាម ជាទីរាប់អាន ពេលនេះទើបខ្ញុំដឹងថា​លោកជា​មនុស្សមិនឆ្លាត ដែលមិនយល់ពីអ្វីដែលសម្តេចលោក​មានប្រសាស​ លោកអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរ មើលៗប្រទេសខ្មែរាល់ថ្ងៃអស់ស្ទះ​ហើយ គឺបានប្តូរចេញពីភាពស្តុកស្តម្ភទៅជាហិនហោច ប្តូរពីភាពជា​ម្ចាស់​​ទៅជាកញ្ជះគេ ប្តូពីភាពត្រជាក់ត្រជុំទៅជាក្តៅក្រហាយ ប្តូរពី​ប្រជាធិបតយ្យទីជាផ្តាច់ការ ប្តូរពីចៅហ្វយគេទៅជាកញ្ជះគេ ប្តូរពី​សម្បូរហូរហៀទៅជាក្សត់ក្សោយ ប្តូរពីជាអ្នកអោយទៅជាអ្នកដើរស្មុំ ប្តូរពីឧត្តមសប្បូរទៅជារហេមរហាមជាដើម ទាំងនេះសុតសឹងជាការ​ផ្លាស់ប្តូរហើយ ហេតុនេះបើសហរដ្ឋអាមេរិក ឫប្រទេសផ្សេង​ៗចាប់​អារម្មណ៌ លោកអាចបង្រៀនបាន មិនថាអញ្ចឹង លោកបណ្ឌិត​ទូច?​

Sep 06, 2015 10:07 AM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

This badass dictator Husein can't teach anyone ,but only he himself can't tough...and the world will teach him how to run into the tiniest foxhole like Gaddafi and Saddam....believe me .

Sep 06, 2015 09:46 AM

    Reply to this comment

yoeun somrethy :

hunnal icc soon for you

Sep 06, 2015 09:14 AM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

It's shame for I am Khmer people,when Hun Sen talk like this. And other Khmer people do you are shame or not ? The bad leader or Evil leader bring the bad luck to the people. I don't think that other leaders in the world want to learn from professor Doctorate in forest Hun Sen ,because they don't want to bring the bad luck to their country. Very shame ,how can Hun Sen open his mouth and said like that ?

Sep 06, 2015 08:48 AM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

Hun Sen is a strong within Cambodia, but to the outside world he is just an ignorant laughing stock.

Sep 06, 2015 04:53 AM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

Yep. Hun Sen is a big fish in a small pond who bullies other fish.

Sep 07, 2015 12:20 AM

អនាមិក ពី កំពង់ចាម :

លោកហ៊ុន សែនមានទេពកោសល្យកំពូល ខាងបំបែកបំបាក់បំផ្លាញ ខ្មែរដែលមិនយល់ស្របតាមខ្លួនដែលលោកហ៊ុន សែនហៅថា "ពួកប្រឆាំង"។​ លោកប្រើគ្រប់ធនធានដែលបានប្លន់ពីប្រជារាស្ត្រទន់ខ្សោយ លោក ប្រើគ្រប់អង្គការជាតិ ប៉ូលីស យោធា តុលាការ ហិរញ្ញវត្តុដើម្បី បំបែក បំផ្លាញខ្មែរ។ នយោបាយឈ្នះ ឈ្នះ គឺលោកហ៊ុន​សែនឈ្នះច្រើន អ្នកដទៃឈ្នះតិច។ អ្នកដទៃឈ្នះបានត្រឹមតែ នៅក្រោមលោកហ៊ុន សែន។ អ្នកដទៃឲ្យតែរើបបន្តិច ដូច​ CNRP គឺលោកហ៊ុន សែន តាមក្ដិច ហើយរៀបអន្ទាក់ ចាប់ដាក់គុក។ រៀនពីលោកហ៊ុន សែន គឺរៀនចេះល្បិចខូច។ ទាល់តែលោកហ៊ុន សែនសរសេររឿងល្បិចខូចលើ"ខ្មែរគ្នាឯង"មួយមហាសេៀវភៅ ដោយខ្លួនឯង ទើបពួកខ្មែរអ្នកបំរុងខូចមួយគំនរគរដឹករៀនតាមបាន។
បើមិនទាន់សរសេរផង នេះគេហៅថា"សន្យាខ្យល់"ឬ"អំនួតខ្យល់"។ ឯណាសៀវភៅ"បង្រៀនអ្នកដឹកនាំពិភពលោក" និពន្ធដោយលោកហ៊ុន សែន? សុំអានផង។ កុំសន្យាខ្យល់! កុំអំនួតខ្យល់!

Sep 06, 2015 04:08 AM

    Reply to this comment

ខេង សម្បត្តិ ពី Kheng Sambath ) ( ក្រុង ភ្នំពេញ :

ការពន្យល់ក្បោះក្បាយខាងលើរបស់លោកពិតជា Logic មែន

Sep 06, 2015 01:19 AM

    Reply to this comment

spottagus ពី Lowell :

Hi bong bros!!! You're right about Mr. Brad Adam. However, Mr. Hun Sen vow to declare him self a world professor that he can teach Barack Obama how to change the country, so Mr. Hun Sen can teach Brad Adam also, right? Why he sent his son to study at United States Military Academy since he already smart? He should taught his son of all the tactic, right? I think he didn't know what he was talking about and who he was talking to? I believe he stepped on his own foot. That is fine because elephant with four feet still trips. For a human being it is a common error. I am a computer programmer and I have to think logic. Every words Mr. Hun Sen said, I have to decode it to fit into the conditioning subroutine. I am not easy to get fool because I program the machine to do task for human.

Sep 06, 2015 10:09 PM

អ្នក​អាន​អនាមិក :

Mr.Adams you are absolutely right about my cousin Hun sen want to be a professor to teach American president and other prime minister in the world to learn from him.He is a professor nothing,11 doctors degrees from nowhere.Maybe Kuoy prime minister want to learn from him to stay in power for 100 years and made a contract to Vietnam for 99 years and big corruption,speaking tambeytamba etc...

Sep 06, 2015 01:05 AM

    Reply to this comment

ត្រឡប់​ទៅ​អត្ថបទ​វិញ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល