លោក គឹម សុខ អ្នកវិភាគ​នយោបាយ ក្នុង​វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​អាស៊ី​សេរី រាត្រី​ថ្ងៃ​ទី៧ ខែ​មករា ឆ្នាំ២០១៩។

"ការ​បញ្ជាទិញ​រថយន្ត​ធុន​ធំ​សម្រាប់​វិស័យ​យោធា​ក្នុង​ស្ថានភាព​បច្ចុប្បន្ន គឺ​ជា​ការ​ខ្ជះខ្ជាយ​ថវិកា"

អ្នកវិភាគ​និង​មន្ត្រី​បក្ស​ប្រឆាំង​ថា ការណ៍​ដែល​រដ្ឋាភិបាល​បញ្ជា​ទិញ​រថយន្ត​ធុន​ធំ​ជិត ៣០០​គ្រឿង​សម្រាប់​វិស័យ​យោធា​ពី​ប្រទេស​ចិន​ក្នុង​ស្ថានភាព​កំពុង​មាន​វិបត្តិ​សេដ្ឋកិច្ច និង​ការ​រាតត្បាត​ជំងឺ​កូវីដ-១៩ គឺជា​ការ​ខ្ជះខ្ជាយ​លុយ និង​មិន​គិត​ពី​ការ​លំបាក​របស់​ពលរដ្ឋ។ ប៉ុន្តែ​មន្ត្រី​បក្ស​កាន់អំណាច​ថា នេះ​ជា​ខ្ទង់​ចំណាយ​តិចតួច​ប៉ុណ្ណោះ ហើយ​ថា កម្ពុជា​ត្រូវការ​ពង្រឹង​វិស័យ​យោធា​ដែរ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល