សាច់​ជ្រូក​ដែល​គេ​ដាក់​លក់​ក្នុង​ផ្សារ​មួយ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ

ចិន​ឈប់​ការនាំចូល​សាច់​ជ្រូក​ និង​ចំណី​អាហារ​ពី​កម្ពុជា

ប្រទេស​ចិន ហាម​មិន​ឲ្យ​នាំ​ចូល​ជ្រូក និង​ចំណី​អាហារ ដែល​ផលិត​ពី​សាច់​ជ្រូក​ពី​កម្ពុជា ដោយសារ​តែ​ប្រទេស​ចិន​មាន​ការ​រីក​រាលដាល​នៃ​ជំងឺ​ប៉េស្ត​ជ្រូក​អាហ្វ្រិក (African Swine Fever) និង​ជា​យុទ្ធនាការ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​​ការ​រីក​រាលដាល​នៃ​ជំងឺ​នេះ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល